Dnes navštívíme dům, který stojí snad nejblíže ze všech realizovaných projektů k sídlu společnosti Ekonomické stavby, a. s. Jeho obyvatelé už v něm bydlí skoro dva roky, a tak jsme rádi přijali pozvání a nechali si od začátku vyprávět o tom, jak tento dům vznikl.

Co vás ve vašem případě vedlo k myšlence postavit si vlastní dům?

Mít svůj dům byl, jako asi u většiny lidí, dlouho můj sen. V rodinném domě jsem vyrůstal odmala a později jsme bydleli u rodičů manželky také v jejich domě a samozřejmě jsme přemýšleli, jak vyřešit naši situaci a být, takříkajíc, ve svém.

U vás asi nebyl žádný problém najít kontakt k Ekonomickým stavbám, protože jejich sídlo je od vašeho domu asi tak kilometr.

To je pravda. Bydlel jsem ve Zruči přes dvacet let, pak jsem se odstěhoval do sousední vesnice a nyní, se stavbou našeho domu, jsem se prakticky vrátil zase zpět. V té době, kdy jsme se rozhodovali o tom, kdo nám dům postaví, začaly ES právě budovat své sídlo ve Zruči a prakticky každý den jsem jezdil kolem něho. Mimo to se o stavbu svého domu začala zajímat i má sestra, která našla na internetu další informace o stavebních společnostech a mimo jiné i o ES.

Proč jste se ale rozhodli právě pro ES?

Pro nás nejzajímavější byly jejich nabízené služby, především možnost pomoci při vyřízení hypotečního úvěru. Stejně tak jsme uvítali i zajištění stavebního povolení, protože pro nás to znamenalo jistě úsporu času. Mimo to byl podmínkou k zahájení stavby vlastní pozemek, který jsme už v tu dobu měli.

Jak probíhala vlastní stavba?

Poté, co jsme si v sídle ES vybrali typ domu a s projektantem ES ho dovedli do takové podoby, která nám vyhovovala projektově i finančně, nám byl přidělen manažer stavby, který nás provázel od tohoto bodu až po dokončení, tedy kolaudaci domu. Mluvíme nyní o konci roku 2000. Stavět jsme začali tedy začátkem roku 2001, vybetonovala se základová deska a pokračovalo se hrubou stavbou. Někdy v této době jsme museli na chvíli stavbu přerušit kvůli průtahům kolem vyřízení hypotečního úvěru. Kolaudace proběhla v květnu roku 2002 a potom jsme se tedy mohli nastěhovat.

Už jste mluvil o projektových úpravách tohoto domu. Mohl byste popsat, jak velké byly a jak jste s jejich realizací spokojen?

Dům se především upravil tak, aby jeho vnitřní i vnější uspořádání vyhovovalo umístění domu na pozemku, balkon jsme chtěli přesunout na východní stranu spolu s arkýřem. Uvnitř došlo také ke změnám v uspořádání příček tak, aby prostory vyhovovaly všem obyvatelům domu.

Podařilo se tyto úpravy realizovat k vaší spokojenosti nebo máte z pohledu zákazníka nějaké připomínky k administrativní části kolem stavby či ke kvalitě stavebních prací?

Dům je takový, jaký jsme si ho přáli mít. Když se do něčeho takového pustíte a k tomu máte ještě zaměstnání a samozřejmě rodinu, je to všechno dost hektické. Pro nás bylo velkou úlevou to, že ES za nás vyřídily spoustu administrativních záležitostí kolem vlastní stavby i v oblasti jejího financování. Samozřejmě vzhledem k počtu u nich realizovaných staveb je pro ně mnohem snazší se v této problematice správně orientovat. Pro někoho, kdo na tyto záležitosti narazí poprvé v životě, by to bylo velmi složité. Pokud jde o vlastní stavbu, nebyl žádný problém ani s lidmi, kteří dům stavěli, ani ze strany zaměstnanců ES. Naopak, kdykoli jsem potřeboval, ochotně mi poradili.

Vidím tu všude kolem nás spoustu dřevěných prvků, dokonce i kazetový strop. Máte k dřevu nějaký vřelejší vztah než k jiným materiálům?

Dřevo mám moc rád. Využil jsem proto i možnosti ES udělat si s jeho použitím část prací sám, a tak současně ušetřit peníze a ještě si vyhrát se dřevem tak, jak jsem si vnitřek domu přál mít.

Asi je zbytečné se ptát, jak jste s bydlením v novém domě spokojeni?

Bydlí se nám krásně, mimo to, jak už jsem říkal, prakticky jsem se vrátil tam, kde jsem vyrůstal, což je asi vždy příjemné. Kromě toho mám velice blízko i práci, vlastně ve stejné ulici, ve které máme postavený dům. Takže změna je to jen k lepšímu po všech stránkách. Jinak nás ještě čeká práce kolem domu s úpravou terénu, dokončení hradby a terasy.

Děkujeme mnohokrát za pozvání. Jan Křesina

Zajímavé odkazy